11. Breach inició su carrera periodística en Chihuahua. De La Jornada